Start » Agder Wood – en suksess

Agder Wood – en suksess

Her i Aust- og Vest-Agder ble det fra 2010 til 2014 kjørt et prosjekt kalt Agder Wood. Dette handlet i hovedsak om spre informasjon og kompetanse, samt være et bindeledd mellom pilotprosjekter og investorer, for en stor satsning på miljøvennlig bygging med tre. Gjennom Agder Wood arrangementer og møter har alt fra store til mindre aktører i byggebransjen fått utviklet kunnskapen, nettverket og muligheten til å realisere prosjekter.

Som et resultat av Agder Wood har informasjon om passivhus og bruk av massivtre blitt spredt rundt i agderfylkene, og flere prosjekter hvor dette er inkorporert er allerede ferdige eller godt i gang. Agder Wood har for alvor skutt fart i utviklingen av bærekraftige bygg i regionen, og nå er det viktig at politikere på både lokalt og nasjonalt plan følger opp dette velykkede prosjektet og fortsetter satsningen – både i Agder og andre deler av landet. Vi kan spare enormt mye på å bygge for fremtiden, teknikkene og materialene finnes, så det er i hovedsak et spørsmål om evne og vilje.

Agder Wood initiativet – tar vare på klimaet

Vi har lange tradisjoner for å bygge med tre i Norge, og prosjektet har vist at dette kan vi fortsette med samtidig som vi tar vare på klimaet vårt. Det første nullenergihuset og et offentlig krisesenter bygget i passivstandard med bruk av massivtre et er bevis på dette, og et resultat av satsningen som er gjort gjennom Agder Wood. Massivtre egner seg for eksempel spesielt godt i Norge, hvor det glir som inn som en naturlig del av landskapet. Samtidig er det et meget fleksibelt byggemateriale, har gode brannegenskaper, lav egenvekt, og gode miljøegenskaper for å nevne noen flere fordeler.

Agder Wood har vært en suksess, den deles med alle aktører i agderfylkene som har deltatt samt støttespillere nasjonalt. Nå gjelder det å ta arven fra Agder Wood videre!

Agder Wood var startskuddet, nå begynner jobben