Start » Hva er passivhus?

Hva er passivhus?

Med tanke på at det å øke bevisstheten, kunnskapen og byggingen av passivhus var en sentral del av Agder Wood prosjektet, så tenkte vi det kunne være lurt å forklare litt nærmere hva passivhus faktisk er på denne bloggen. Dette blir selvsagt en kort oppsummeringen siden dette er et blogg-innlegg og ikke en fakta-artikkel, men det kan være et godt startsted for videre lesning om denne spennende og fremtidsrettede måten å bygge på.

For å ta navnet først, et passivhus kalles dette fordi man bruker passive metoder for å spare energiforbruket. Med dette menes for eksempel god isolering, få luftlekkasjer, og arkitektur som optimaliserer oppvarmingsbehov og varmetap. Navnet og prinsippet kommer fra Tyskland, men bygger på tradisjonelle byggeskikker som har vært brukt i flere deler av verden veldig lenge. For eksempel oppdaget Islendingene hvordan godt isolerte hus ikke trengte å varmes opp da de stod overfor tre-mangel i middelalderen. Disse husene er altså ingen ny oppfinnelse, men en moderne måte å overføre tradisjon og kunnskap på, for å bygge miljøvennlig og energi-effektivt i dag.

Passivhus til folket!Passivhus er miljøvennlige bygg

Det finnes som nevnt tidligere mye mer informasjon om passivhus enn det er plass til her, men det er verdt å nevne at når man bygger passivhus er det veldig viktig å sørge for god nok ventilasjon. Dette er ikke noe problem så lenge man sørger for å følge retningslinjer og bruker fagfolk, og jo flere vi bygger her i Norge jo bedre. Vi har allerede mange flotte eksempler på passivhus i Norge, og det virker som massivtre allerede er et populært byggemateriale i denne sammenheng. Og med både miljøvennlige byggematerialer og bygg, som også har gitt spennende arkitektoniske løsninger, håper vi å bare se interessen for passivhus vokse seg enda større i Norge og resten av verden i tiden fremover. Både planeten og fremtidige generasjonene trenger det!